จ่ายเงินนักเรียนยากจนพิเศษ ในช่วงสถานการณ์โควิด 19

โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์มอบเงินให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษในช่วงสถานการณ์โควิด 19

              วันนี้  (27 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.30 น. โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ได้ดำเนินกิจกรรมมอบเงินให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษที่ทาง สพฐ.ได้คัดเลือก เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาค่าใช้จ่ายให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด 19

              ในการดำเนินกิจกรรมมอบเงินในครั้งนี้  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ได้ดำเนินการตามมาตรการคัดกรองเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด กำหนดจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ได้แก่ การวัดอุณหภูมิ  การสวมหน้ากาก อนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ และกำหนดจุดนั่งให้เว้นระยะห่างตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด